Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KİT ile ilgili iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün (KİT) hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KİT ile ilgili iddialara yanıt